All timeline stories.

Fase 6

Tijdens deze fase stoten we de volgende onderdelen af:

 • een deel van de aula van de onderbouw
 • de stafvleugel

De aula voor de onderbouw wordt verfraaid en aangepast aan de rest van het gebouw. Ook komt er een nieuwe voorgevel.

 

De buitenruimte wordt aangepakt na afronding van fase 6.

Fase 5

Tijdens fase 5 gaan we daadwerkelijk lokalen afstoten, namelijk de lokalen rondom studieruimte 1. Dit betekent lokaal 1 tot en met 9 inclusief de studieruimte. De hoofdingang van de school  verhuist daarna naar de aula bovenbouw.

Fase 5 betekent ook de realisatie van een nieuw muzieklokaal, gekoppeld aan de nieuwe aula voor de bovenbouw. De lessen die rondom studieruimte 1 worden gegeven, verplaatsen we naar andere delen van het gebouw.

Fase 4

Tijdens fase 4 verbouwen we de mediatheek, de aula bovenbouw en de lokalen van beeldende vormgeving.

 • De mediatheek wordt omgetoverd tot een talenplein.
 • De aula bovenbouw wordt omgebouwd tot het plein Mens & Maatschappij
 • De lokalen beeldende vormgeving worden verbouwd tot personeelsruimtes.

De mediatheek verdwijnt door deze verbouwing. Met het wegvallen van de aula bovenbouw verwachten we dat de betreffende leerlingen buiten pauze houden. De lessen beeldende vormgeving worden al sinds de afronding van fase 1 bij het plein Kunst & Techniek gegeven. Fase 4 heeft dus geen invloed op deze lessen.

Fase 3

De Binasvleugel wordt verbouwd tot een leerplein Science. Dit betekent het volgende:

 • Alle kabinetten worden samengevoegd
 • Er komt één kabinet voor biologie, scheikunde en natuurkunde
 • Praktijklokalen worden theorielokalen
 • Het leerplein Science wordt ingericht om beter samen te kunnen werken of juist individueel te werken
 • De lokalen worden esthetisch angepast aan de nieuwe situatie
 • Bestaand meubilair wordt terug geplaatst

Tijdens deze fase krijgen de leerlingen elders in het gebouw les.

 

 

Fase 2

Fase 2 heeft betrekking op de lokalen achter aula 2. Tijdens deze fase vinden geen grote verbouwingswerkzaamheden plaats. Tijdens deze fase krijgen de betreffende lokalen

 • een uitgebalanceerde ventilatie
 • nieuwe vloerbedekking
 • een nieuw plafond
 • vernieuwing van de wanden
 • verfraaing van de ruimtes passend bij het geheel van de school

Tijdens deze fase vinden de lessen die hier normaal gesproken plaatsvinden elders in het gebouw plaats. Er vinden geen hak- of breekwerkzaamheden plaats.

 

 

 

Fase 1

Fase 1 betreft het herinrichten en en tot stand brengen van het ckv / technasiumplein. Deze fase begint vrijwel gelijktijdig met periode 2 van schooljaar 2019 – 2020.

Lees meer over fase 1…

Fase 0

Fase 0 betreft alle voorbereidingen die getroffen moeten worden ter voorbereiding van de renovatie. Dit betekent:

 • het inrichten van de bouwplaats met bouwketen
 • het verplaatsen van de fietsenstalling. Een deel gaat naar de buitenruimte ter hoogte van aula 2
 • de leerlingen van de bovenbouw gebruiken de fietsenstalling bij aula 2
 • brommers parkeren bij de fietsenstalling bij aula 2