Home / De vernieuwbouw in fases

De vernieuwbouw in fases

April 2023

De vernieuwbouw vindt in twee fases plaats. De eerste fase loopt gedurende het hele schooljaar 2023-2024. De tweede fase sluit daarop aan en loopt zeker door tot en met de herfstvakantie 2024. Per fase pakken we een afgerond deel van de school aan. Belangrijk hierbij is dat het voor iedereen duidelijk is waar welke lessen worden gegeven en er zo min mogelijk overlast is van de vernieuwbouw werkzaamheden. In fase 1 wordt Kanaalstraat 12 onze hoofdlocatie waar ook de pauzes van de leerlingen plaatsvinden. In fase 2 zal dit weer Kanaalstraat 14 zijn.


Fase 1

In fase 1 wordt het grootste gedeelte van het gebouw aangepakt. Vanuit de straat gezien: de linkervleugel en het hele middengebied, zowel de eerste als de tweede verdieping. In de rechtervleugel blijven we les geven. De rest van de lessen zullen plaatsvinden in de lokalen van het gebouw op Kanaalstraat 12. Het praktijkonderwijs verhuist ook naar Kanaalstraat 12. In fase 1 is Kanaalstraat 12 onze hoofdlocatie. Hier ontvangen we dus ook ons bezoek. De lessen zullen al vanaf de start van schooljaar 2023-2024 plaatsvinden in de rechtervleugel en op Kanaalstraat 12. Dit betekent dat er in dit schooljaar geen verhuizing meer plaatsvindt, wat zorgt voor rust. De bouwkundige oplevering van de linkervleugel en het middengebied zal naar verwachting oktober 2024 zijn. Aansluitend hierop wordt de linkervleugel en het middengebied schoongemaakt en ingericht.


Fase 2

In fase 2 pakken we de rechtervleugel (vanuit de Kanaalstraat gezien) aan. De linkervleugel en het hele middengebied, zowel de eerste als de tweede verdieping wordt dan weer in gebruik genomen. Enkele lessen zullen nog plaatsvinden op Kanaalstraat 12. In fase 2 is Kanaalstraat 14 weer de hoofdlocatie waar wij bezoek ontvangen en waar de leerlingen pauzeren. De bouwkundige oplevering van de rechtervleugel zal naar verwachting december 2024 zijn. Aansluitend hierop wordt de rechtervleugel schoongemaakt en ingericht.

Home