Nieuw schooljaar, nieuw gebouw!

Aankomend schooljaar kunnen de leerlingen op locatie Asten genieten van het gloednieuwe gebouw. Het Varendonck bouwt namelijk aan een school voor de toekomst. Fasegewijs werken we toe naar een school die een uitdagende leeromgeving biedt. Zo komen er flexibele ruimtes, komt er een breed en divers aanbod van leer- en onderwijsruimten en ligt het straks prachtig in het groen.

Nieuws

De fases van de verbouwing

Varendonck bouwt aan een school voor de toekomst. Eind 2019 start de verbouwing van de locatie in Asten. Fasegewijs werken we toe naar een school die een uitdagende leeromgeving biedt. Met flexibele ruimtes,  een breed en divers aanbod van leer- en onderwijsruimten en mooi gelegen in het groen.

Timeline

 • Fase 0

  Fase 0

  Fase 0 betreft alle voorbereidingen die getroffen moeten worden ter voorbereiding van de renovatie. Dit betekent:

  • het inrichten van de bouwplaats met bouwketen
  • het verplaatsen van de fietsenstalling. Een deel gaat naar de buitenruimte ter hoogte van aula 2
  • de leerlingen van de bovenbouw gebruiken de fietsenstalling bij aula 2
  • brommers parkeren bij de fietsenstalling bij aula 2
 • Fase 1

  Fase 1

  Fase 1 betreft het herinrichten en en tot stand brengen van het ckv / technasiumplein. Deze fase begint vrijwel gelijktijdig met periode 2 van schooljaar 2019 – 2020.

  Lees meer over fase 1…

 • Fase 2

  Fase 2

  Fase 2 heeft betrekking op de lokalen achter aula 2. Tijdens deze fase vinden geen grote verbouwingswerkzaamheden plaats. Tijdens deze fase krijgen de betreffende lokalen

  • een uitgebalanceerde ventilatie
  • nieuwe vloerbedekking
  • een nieuw plafond
  • vernieuwing van de wanden
  • verfraaing van de ruimtes passend bij het geheel van de school

  Tijdens deze fase vinden de lessen die hier normaal gesproken plaatsvinden elders in het gebouw plaats. Er vinden geen hak- of breekwerkzaamheden plaats.

 • Fase 3

  Fase 3

  De Binasvleugel wordt verbouwd tot een leerplein Science. Dit betekent het volgende:

  • Alle kabinetten worden samengevoegd
  • Er komt één kabinet voor biologie, scheikunde en natuurkunde
  • Praktijklokalen worden theorielokalen
  • Het leerplein Science wordt ingericht om beter samen te kunnen werken of juist individueel te werken
  • De lokalen worden esthetisch angepast aan de nieuwe situatie
  • Bestaand meubilair wordt terug geplaatst

  Tijdens deze fase krijgen de leerlingen elders in het gebouw les.

 • Fase 4

  Fase 4

  Tijdens fase 4 verbouwen we de mediatheek, de aula bovenbouw en de lokalen van beeldende vormgeving.

  • De mediatheek wordt omgetoverd tot een talenplein.
  • De aula bovenbouw wordt omgebouwd tot het plein Mens & Maatschappij
  • De lokalen beeldende vormgeving worden verbouwd tot personeelsruimtes.

  De mediatheek verdwijnt door deze verbouwing. Met het wegvallen van de aula bovenbouw verwachten we dat de betreffende leerlingen buiten pauze houden. De lessen beeldende vormgeving worden al sinds de afronding van fase 1 bij het plein Kunst & Techniek gegeven. Fase 4 heeft dus geen invloed op deze lessen.

 • Fase 5

  Fase 5

  Tijdens fase 5 gaan we daadwerkelijk lokalen afstoten, namelijk de lokalen rondom studieruimte 1. Dit betekent lokaal 1 tot en met 9 inclusief de studieruimte. De hoofdingang van de school  verhuist daarna naar de aula bovenbouw.

  Fase 5 betekent ook de realisatie van een nieuw muzieklokaal, gekoppeld aan de nieuwe aula voor de bovenbouw. De lessen die rondom studieruimte 1 worden gegeven, verplaatsen we naar andere delen van het gebouw.

 • Fase 6

  Fase 6

  Tijdens deze fase stoten we de volgende onderdelen af:

  • een deel van de aula van de onderbouw
  • de stafvleugel

  De aula voor de onderbouw wordt verfraaid en aangepast aan de rest van het gebouw. Ook komt er een nieuwe voorgevel.

  De buitenruimte wordt aangepakt na afronding van fase 6.

Partners