Nieuw schooljaar, nieuw gebouw!

Medio 2023 start de verbouwing van locatie Someren van het Varendonck College. We starten met een verbouwing van het pand op Kanaalstraat 14 om te komen tot een toekomstbestendig gebouw. Belangrijke uitgangspunten zijn flexibel, multifunctioneel, duurzaam, regioschool, uitdagend en uitnodigend, samen leren en innoveren, kleinschalig, sfeer en veilig. De beroepsgerichte vakken die nu op de Kanaalstraat 12 plaatsvinden worden geïntegreerd in Kanaalstraat 14. Na gereedkomen van deze vernieuwbouw zal Kanaalstraat 12 worden “teruggegeven” aan de gemeente Someren. De sporthal valt volledig buiten deze scope en blijft toegankelijk in gebruik tijdens de werkzaamheden.

 

Nieuws

Leerlingen helpen mee!

Voor de zomervakantie hebben deze praktijkonderwijsleerlingen geholpen met de verhuizing van Kanaalstraat 14 naar Kanaalstraat 12. Dankzij onze conciërges en de hulp van deze leerlingen zijn we goed kunnen starten dit schooljaar! Wat een toppers!

De vernieuwbouw gaat van start!

Nadat vorige week de Gemeente Someren extra budget heeft toegekend, zijn deze week op het OMO-bureau (vereniging Ons Middelbaar Onderwijs) de contracten voor de vernieuwbouw van het Varendonck College in Someren getekend. We zijn ongelooflijk blij dat we nu kunnen gaan starten! We zien uit naar een prettige samenwerking met: Architect en projectleider De Twee Snoeken (Den Bosch). […]

De vernieuwbouw in fases

De vernieuwbouw vindt in twee fases plaats. De eerste fase loopt gedurende het hele schooljaar 2023-2024. De tweede fase sluit daarop aan en loopt zeker door tot en met de herfstvakantie 2024. Per fase pakken we een afgerond deel van de school aan. Belangrijk hierbij is dat het voor iedereen duidelijk is waar welke lessen worden gegeven en er zo min mogelijk overlast is van de vernieuwbouw werkzaamheden. De Kanaalstraat 12 wordt tijdens de vernieuwbouw onze hoofdlocatie waar ook de pauzes van de leerlingen plaatsvinden.

Partners