Home / Renovatie

Vernieuwbouw

Medio 2023 start de verbouwing van locatie Someren van het Varendonck College. We starten met een verbouwing van het pand op Kanaalstraat 14 om te komen tot een toekomstbestendig gebouw. Belangrijke uitgangspunten zijn flexibel, multifunctioneel, duurzaam, regioschool, uitdagend en uitnodigend, samen leren en innoveren, kleinschalig, sfeer en veilig. De beroepsgerichte vakken die nu op de Kanaalstraat 12 plaatsvinden worden geïntegreerd in Kanaalstraat 14. Na gereedkomen van deze vernieuwbouw zal Kanaalstraat 12 worden “teruggegeven” aan de gemeente Someren. De sporthal valt volledig buiten deze scope en blijft toegankelijk in gebruik tijdens de werkzaamheden.

3D-aanzichten