Nieuw schooljaar, nieuw gebouw!

Medio 2023 zijn we gestart met de vernieuwbouw van ons schoolgebouw in Someren op Kanaalstraat 14. Dit doen we om te komen tot een toekomstbestendig gebouw. Belangrijke uitgangspunten zijn flexibiliteit, multifunctionaliteit, duurzaam, regioschool, uitdagend en uitnodigend, samen leren en innoveren, kleinschalig, sfeer en veilig.

De beroepsgerichte vakken die nu op de Kanaalstraat 12 plaatsvinden worden geïntegreerd in Kanaalstraat 14. Na gereedkomen van deze vernieuwbouw zal Kanaalstraat 12 worden “teruggegeven” aan de gemeente Someren. De sporthal valt volledig buiten deze scope en blijft toegankelijk in gebruik tijdens de werkzaamheden.

 

Nieuws

Kijkje in de school!

In aanloop naar het nieuwe schooljaar wordt er hard gewerkt om de school gereed te maken! In de komende weken zullen docenten en medewerkers van het Varendonck College al spullen gaan verhuizen naar het vernieuwde gebouw. Hieronder beelden van hoe de vernieuwbouw er op dit moment uitziet.  

Verwarming Kanaalstraat 14

Deze week stonden we op onze vmbo-locatie voor een uitdaging. De verwarming in een van onze gebouwen kreeg het niet voor elkaar om het gebouw goed warm te krijgen. Samen hebben we gezocht naar verschillende oplossingen zodat de lessen gewoon konden doorgaan, en deze oplossingen werden gevonden! Leerlingen gingen onder begeleiding aan het werk in […]

Van slopen naar (op)bouwen

De sloopwerkzaamheden van fase 1 zijn inmiddels achter de rug. Nu is het tijd om te gaan (op)bouwen! Zoals het er nu naar uitziet zal tweederde deel van het gebouw  ruim voor de zomervakantie al helemaal klaar zijn! Na de meivakantie kunnen wel al gaan starten met het inrichten van fase 1.

De vernieuwbouw in fases

De vernieuwbouw vindt in twee fases plaats. De eerste fase loopt gedurende het hele schooljaar 2023-2024. De tweede fase sluit daarop aan en loopt zeker door tot en met de herfstvakantie in 2024. Per fase pakken we een afgerond deel van de school aan. Belangrijk hierbij is dat het voor iedereen duidelijk is waar welke lessen worden gegeven en er zo min mogelijk overlast is van de vernieuwbouw werkzaamheden.

Partners