Fase 5

Tijdens fase 5 gaan we daadwerkelijk lokalen afstoten, namelijk de lokalen rondom studieruimte 1. Dit betekent lokaal 1 tot en met 9 inclusief de studieruimte. De hoofdingang van de school  verhuist daarna naar de aula bovenbouw.

Fase 5 betekent ook de realisatie van een nieuw muzieklokaal, gekoppeld aan de nieuwe aula voor de bovenbouw. De lessen die rondom studieruimte 1 worden gegeven, verplaatsen we naar andere delen van het gebouw.