Fase 4

Tijdens fase 4 verbouwen we de mediatheek, de aula bovenbouw en de lokalen van beeldende vormgeving.

  • De mediatheek wordt omgetoverd tot een talenplein.
  • De aula bovenbouw wordt omgebouwd tot het plein Mens & Maatschappij
  • De lokalen beeldende vormgeving worden verbouwd tot personeelsruimtes.

De mediatheek verdwijnt door deze verbouwing. Met het wegvallen van de aula bovenbouw verwachten we dat de betreffende leerlingen buiten pauze houden. De lessen beeldende vormgeving worden al sinds de afronding van fase 1 bij het plein Kunst & Techniek gegeven. Fase 4 heeft dus geen invloed op deze lessen.