Home / De fases van de verbouwing

De fases van de verbouwing

december 2019

De verbouwing van Beatrixlaan 25 gebeurt in fases. Per fase pakken we een afgerond deel van de school aan. Dit betekent dat de leerlingen en docenten niet hoeven te verhuizen naar een andere locatie. De gefaseerde aanpak zal hier en daar wel wat fexibiliteit van de leerlingen en docenten vragen. Zo zullen per fase bepaalde lessen in andere lokalen worden gepland. En soms zullen de gebruikelijke routes en ingangen niet beschikbaar zijn.

Goed om te weten

De fases van de verbouwing sluiten zoveel mogelijk aan op de periodes van het schooljaar. Een fase houdt niet alleen de werkzaamheden in de betreffende fase in maar ook het uit en inruimen.
De werkzaamheden beginnen om 7.00 uur in de ochtend waardoor geluidsoverlast zoveel mogelijk wordt beperkt. We proberen om eventuele geluidsoverlast zoveel mogelijk buiten de lesuren plaats te laten vinden.


Fase 1

Fase 1 betreft het herinrichten en en tot stand brengen van het plein Kunst & Techniek. Deze fase begint vrijwel gelijktijdig met periode 2 van schooljaar 2019 – 2020.
Deze fase heeft betrekking op:
• de lokalen van het technasium en de talen
• de lokalen grenzend aan de Peeltuin / studieruimte 2
• de lokalen ‘in’ de Peeltuin
• de kantoren en spreekkamers bij aula 2
De lessen techniek vinden tijdens fase 1 plaats in lokaal 18. De lessen O&O vinden plaats in lokaal 15. De andere lessen die normaal in dit gebied plaatsvinden, verplaatsen we naar andere lokalen. De ruimtes die worden verbouwd, sluiten we af voor leerlingen en personeel.
Nadat fase is is afgerond, zal in dit gebied het plein beeldend en technasium gerealiseerd zijn.

Home