Nieuws / De fases van de verbouwing

Alle leerpleinen zijn klaar

28 oktober 2020

De verbouwing schiet inmiddels flink op. Op 22 september zijn de eerste twee leerpleinen feestelijk geopend en afgelopen dinsdag werden de lintjes bij de laatste leerpleinen en het personeelsgebied doorgeknipt. Dit gebeurde in aanwezigheid van wethouder Bankers, die een rondleiding kreeg door het gerenoveerde deel van de school.

Het werken op de leerpleinen is een belangrijke volgende stap binnen onze onderwijsvernieuwing. We hebben de afgelopen jaren ingezet op meer zelfregie voor de leerlingen. We willen dat onze leerlingen meer inzicht krijgen in en eigenaar zijn van hun eigen leerproces en hun eigen manier van leren. Het werken op leerpleinen past hier goed bij, omdat ze op een leerplein kunnen kiezen uit verschillende werkplekken en werkvormen. Op elk plein en bij elke les zijn de docenten en leerpleinbeheerders aanwezig om hen hierbij te ondersteunen.

De komende tijd staat de bouw van de bovenbouwaula op de planning en wordt de aula van de onderbouwleerlingen voorzien van een nieuw dak. Deze fase zal rond de meivakantie zijn afgerond.